Förtroendevalda inom Region Västmanland

Christina Ulvede (C)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för invånardialog Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Patientnämnden Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Regionfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14