Förtroendevalda inom Region Västmanland

Kommunalförbund (7 st)

Namn
Västmanlands Teater
Västmanlandsmusiken
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Samordningsförbundet Västerås
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Samverkansnämnden Uppsala/Örebroregionen
Mälardalsrådet