Förtroendevalda inom Region Västmanland

Bolag (18 st)

Namn
Folktandvården Västmanland AB stämmoombud
Folktandvården Västmanland AB styrelse
Västmanlands lokaltrafik AB stämmoombud
Tåg i Bergslagen AB styrelseledamöter
Västmanlands Lokaltrafik AB röstombud
Västmanlands lokaltrafik AB styrelse
AB Västerås lokaltrafik stämmoombud
AB Västerås lokaltrafik styrelse
Almi Mälardalen AB styrelse
Inera AB Styrelse
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag
Västmanlands Kommuner och Landsting
Västmanlands Tolkservice,Ombud
Valberedning till föreningsstämma, VTS
Kommuninvest ekonomisk förening
Intresseföreningen Bergslaget
Mälardalstrafik AB röstombud
Mälardalstrafik AB styrelse