Förtroendevalda inom Region Västmanland

Västmanlands lokaltrafik AB stämmoombud

Från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023.