Förtroendevalda inom Region Västmanland

Västmanlands Kommuner och Landsting

Ledamöter och ersättare väljs från och med förbundsmötet 2015 till och med förbundsmötet 2018.