Förtroendevalda inom Region Västmanland

AB Västerås lokaltrafik styrelse

Ledamöter och eventuella ersättare väljs från ordinarie bolagsstämma 2015 till ordinarie bolagsstämma 2019.