Förtroendevalda inom Region Västmanland

Inera AB Styrelse

Ledamöter och eventuella ersättare väljs från ordinarie bolagsstämma 2015 till ordinarie bolagsstämma 2019.