Förtroendevalda inom Region Västmanland

Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31