Förtroendevalda inom Region Västmanland

AB Västerås lokaltrafik stämmoombud

Ledamöter och eventuella ersättare väljs från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023.