Förtroendevalda inom Region Västmanland

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag 1-10 väljs av Region Västmanland, övriga uppdrag väljs av kommunerna i Västmanlands län.