Förtroendevalda inom Region Västmanland

Gemensam ambulansdirigeringsnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag 1-4 väljs av Region Västmanland, övriga uppdrag väljs av Region Uppsala och Region Sörmland.